2. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri

2. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri çok yakında başlıyor. Etkinliğe kalan süre:

2. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri


Davet


Değerli Meslektaşlarımız


2022 yılında Karadeniz Aile Hekimliği Günleri'nin ilkini Samsun'da beklentilerimizin çok üzerinde bir katılım ile gerçekleştirdik. Amacımız Aile Hekimliği camiasında gittikçe daha çok söz sahibi olmaya başlayan Karadeniz bölgesindeki Aile Hekimliği akademisyenlerini ve sahada uygulamada çalışan aile hekimlerini bir eğitsel aktivite çerçevesinde bir araya getirmekti.


Geçtiğimiz yıl kongre temamızı güncel konu HYP olduğundan birinci basamakta kronik hastalık yönetimi olarak seçmiştik. Diyabet, hipertansiyon, astım, kardiyovasküler hastalıklar, hiperlipidemi gibi aile hekimliği pratiğinde sık görülen pek çok hastalık klinik pratiğe yardımcı olacak şekilde masaya yatırıldı. Kongremizde 14 oturum ve kongre bitiminde HYP’nin ayrıntıları ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aile hekimlerini temsil eden dernekler (TAHUD, AHEF ve Karadeniz’deki illerin aile hekimleri dernekleri) tarafından tartışıldığı bir kapanış forumu yer aldı. Oturumların ikisi uzmanlık öğrencilerimizin oturum başkanı ve konuşmacı olduğu “Asistan oturumu” şeklindeydi. Kongremize 34 farklı ilden 400’ün üzerinde kayıtlı katılımcı yer aldı. İlk kez gerçekleştirilen bir kongrede 46 sözel bildiri, 33 poster bildiri sunulmuş olması ve kongre sonrası konuların ve sunumların çok beğenildiği ile ilgili aldığımız geri bildirimler bizleri çok mutlu etti.


Bu yıl ödeme teşviklerinin günlük hasta sayısına bağlandığı bir dönemde kongre temamızı aile hekimleri ve aile hekimliği uzmanları olarak esas işlerimizden biri olan "Koruyucu Hekimlik” olarak belirledik. Konuyu sadece aşılar ve taramalar bağlamında değil kardiyovasküler hastalıklar gibi sık görülen kronik hastalıklar çerçevesinde de konusunun uzmanı değerli hocalarımızla ayrıntılı olarak irdeleyeceğiz. Amacımız katılımcılarımızın klinik pratiklerine olumlu katkılar yapmak olacak. Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Sinop ve Türkiye'nin dört bir yanından Aile Hekimliği akademisyenleri, uzmanlık öğrencileri, aile hekimliği uzmanları ve aile hekimlerini bir araya getirmeyi umuyoruz


Sizleri 2. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri'ne davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.


Düzenleme Kurulu adına;

Doç.Dr.Erdinç YAVUZ

Kongre Düzenleme Kurulu

 • Doç.Dr. Erdinç Yavuz (Samsun)- Başkan

 • Uzm.Dr. Bahadır Yazıcıoğlu (Samsun)- Kongre Sekreteri

 • Prof.Dr. Turan Set (Trabzon)

 • Prof.Dr. Özgür Enginyurt (Ordu)

 • Prof.Dr. Bektaş Murat Yalçın (Samsun)

 • Prof.Dr. Derya Akbıyık (Çorum)

 • Doç.Dr. Mahcube Çubukçu (Samsun)

 • Doç.Dr. Onur Öztürk (Samsun)

 • Doç.Dr. Cüneyt Ardıç (Rize)

 • Doç.Dr. Nagihan Yıldız Çeltek (Tokat)

 • Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali Oruç (Samsun)

 • Dr.Öğr.Üyesi Arzu Ayraler (Giresun)

 • Uzm.Dr. Serkan Saka (Samsun)

 • Dr. Uğur Kaya (Samsun)

Genel Bilgiler

Kongre 17-18-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Samsun Büyük Şehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon içerisindeki Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda (üst kat) gerçekleşecektir.

Kongrenin resmi dili Türkçe’dir.

Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet talepleri kahg@kahg.org adresine e-posta ile yapılacaktır.

Kayıtlı tüm katılımcılara dijital katılım sertifikaları e-posta adreslerine gönderilecektir.

Kayıt için “KAYIT” bölümündeki kayıt formunun doldurulması ve kongre kayıt ücretinin yatırılması gereklidir. Kayıtlı tüm katılımcılar tüm sorularını kahg@kahg.org adresine e-posta göndererek sorabilir. Tüm sorular sekretarya aracılığı ile cevaplandırılacaktır.

Bildiri son gönderim tarihi 1 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir. Gerekli görülürse Düzenleme Kurulu son gönderim tarihini güncelleyecektir. Bildiriler bildiri@kahg.org e-posta adresine ilgili bölüm altındaki Bildiri Gönderim Formu indirilip doldurularak gönderilecektir. Sözel bildiriler Sözel Bildiri Oturumunda salonda yüz yüze ya da online olarak sunulabilecektir. Poster bildiriler ise kongre fuaye alanında dijital olarak sergilenecektir. Kabul edilen poster bildirilerin nasıl hazırlanacağı Bildiri Gönder bölümünde açıklanmıştır. Tüm bildiri özetleri değerlendirilmesi internet üzerinden araştırmacıların ad-soyadı ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirilmesi sonrasında kabul mektup yazıları, yazara e-posta olarak gönderilecektir. Kabul edilen tüm bildiriler elektronik olarak hazırlanacak olan Bildiri Kitabı’nda yer alacaktır. Değerlendirme için bildirideki yazarların en azından birinin kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.

Kongre Tarihi: 17-18-19 Mayıs 2022

Bilimsel Program
(Düzenleme Aşamasındadır)

Bildiri Programı
(Düzenleme Aşamsındadır)

Kongre Kayıt Ücretleri

1 Nisan 2023 Öncesi:

 • Aile Hekimliği Asistanları 500 TL (TAHUD üyesi olup bildiri gönderenler için 250 TL)
 • Aile Hekimliği Uzmanları ve Aile Hekimleri 750 TL
 • Diğer branş uzmanları için 1000 TL

1 Nisan 2023 Sonrası:

 • Aile Hekimliği Asistanları 750 TL (TAHUD üyesi olup bildiri gönderenler için 400 TL)
 • Aile Hekimliği Uzmanları ve Aile Hekimleri 1000 TL
 • Diğer branş uzmanları için 1500 TL

 • Banka Şubesi: İş Bankası Samsun Gazi Şubesi
  Hesap Adı: Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Samsun Şubesi
  IBAN: TR12 0006 4000 0017 3040 7648 11

 • 17 - 18 – 19 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek tüm bilimsel etkinliklere katılım (konferans ve paneller, uydu sempozyumları, sözlü bildiri oturumları)

 • Katılımcılar için hazırlanacak tüm basılı malzemeler.

 • Dijital katılım belgesi ve elektronik bildiri kitabı

 • Sözel sunum ve poster bildirilerin dijital altyapısı

 • Kahve molaları ve öğle yemeği

Bildiri Gönderimi

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 1 Nisan 2023

Son bildiri gönderim tarihi 1 Nisan 2023'dir.


Bildiri Özetleri .doc formatında buradan indirilebilen Bildiri Gönderim Formu kullanılarak bildiri@kahg.org adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Gönderi şablonu formda bulunmakla birlikte uyulması gereken koşullar şunlardır:

 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde, küçük harflerle yazılmalıdır.

 • Yazarların çalıştıkları kurumların adı ve bulunduğu il mutlaka yazılmış olmalıdır.

 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.Bir yazar en çok iki bildiride birinci isim olarak bildiri gönderebilir.

Bu ilkelerle hazırlanmamış olan her bildiri özeti içeriğine bakılmaksızın değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Tüm bildiri özetleri değerlendirilmesi internet üzerinden araştırmacıların ad, soyadı ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirilmesi sonrasında kabul mektup yazıları kabul edilen bildiri türü (sözel ya da poster) ile yazara e-posta olarak gönderilecektir.

Kabul edilen sözlü bildiriler tercihe göre "Sözel Bildiri Oturumu"'nda salonda yüz yüze ya da yine aynı oturuma online olarak katılarak sunulabilecektir.


Bu formu bildiri@kahg.org mail adresine göndermeniz gerekmektedir.

 • Samsun İli Evde Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

 • Yazar Yazar1, Yazar Yazar 2, Yazar Yazar 3, Yazar Yazar 4

 • 1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun

 • 2İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun

 • 3Rize 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Rize

 • 4Şiran Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Gümüşhane

AMAÇ: Evde Sağlık Hizmetleri, hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasıdır 1. 2017 yılı Samsun İli Evde Sağlık Hizmetleri’ne kayıtlı hastaların sosyo-demografik özelliklerini, günlük yaşam aktivitelerini, verilen hizmetleri değerlendirmek ve bu yolla hizmet kalitesini artırmaktır.


GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evreni, Samsun İli Evde Sağlık Hizmetlerine kayıtlı, tüm hastalardır. Çalışmada örneklem seçilmemiş, tüm hastalar değerlendirmeye alınmıştır. Veriler bilgisayar kayıtlarından elde edilmiştir. Bağımlılık durumu için Katz’ın Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi (GYA) kullanılmıştır. 01.12.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Samsun İli Evde Sağlık Hizmetleri’ne kayıtlı 194 hastaya Katz’ın GYA ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçek hastanın günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleştirme yeteneğini ölçerek işlevsel durumunu tamamlamada kullanılan bir araçtır.


BULGULAR: Ocak 2017 sonu itibariyle 5017 aktif hasta sayımızdır. 2016 yılından devredilen hasta 4218, 2017 yılında yeni kaydedilen hasta 3341 idi. Yaş ortalaması 81,60 ± 4,21 yıl idi. En çok gördüğümüz 66-85 (%51,32) yaş grubundaki hastalardır. En çok kadın (%59,44) hastalarımız vardır. GYA ölçeğine göre


%51,4’ü yatağa tam bağımlıydı. En çok gördüğümüz hastalık (%22,4) Alzheimer hastalarıdır Pansuman sayımız 8952 dir. Bası yarası prevalansı %27,8 idi. Yardımcı sağlık personelimiz tarafından yapılan ziyaret sayımız 24.410 idi. İnvaziv girişim olarak en çok foley sonda takılmıştır.2373 hastaya kan tetkiki yapılmıştır.385 hastaya diğer branşlardan konsültasyon istenmiştir.1777 hasta ileri tetkik amaçlı 2.ve 3.basamak sağlık kuruluşlarına nakledilmiştir.


SONUÇ: Evde sağlık hizmeti sunulan kişilerin sosyo-demografik özellikleri, hastalık durumları ve bağımlılık durumu toplum popülasyonundan farklıdır. En sık gördüğümüz hasta grubu Alzheimer idi. Hastalarımızın çoğu yatağa tam bağımlıydı. Yaşlı nüfusun gittikçe arttığı göz önünde bulundurulduğunda, kamusal düzeydeki sağlık hizmetlerinin, evde sağlığı da içerecek şekilde daha kapsamlı verilmesi uygun olabilir.


Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmetleri, sağlık hizmetleri, yaşlılar

İletişim